2310

u Zhong Yi Qi Tang He Sheng Mai San Jia Jian  (Supplement the Center & Boost the Qi Decoction plus Engender the Pulse Powder with Additions & Subtractions)

Both Bu Zhong Yi Qi Tang (Supplement the Center & Boost the Qi Decoction) and Sheng Mai San (Engender the Pulse Powder) were created by Li Dong-yuan in the Yuan dynasty. The additions and subtractions are based on Bob Flaws's personal experience and research. Our version is a 8 :1 extract.

Pattern Discrimination

Qi and yin dual vacuity

Ingredients:
Huang Qi (Radix Astragali)
Hong Jing Tian (Radix Rhodiolae Sacrae)
Chuan Xiong (Rhizoma Chaunxiong)
Mai Men Dong (Tuber Ophiopogonis)
Wu Wei Zi (Fructus Schiandrae)
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Mycellium)
Tai Zi Shen (Radix Pseuostellariae)
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Man Jing Zi (Fructus Viticis)
Sheng Jiang (uncooked Rhizoma Zingiberis)
mixfried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
Chai Hu (Radix Bupleuri)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
SKU:IQ-1
Immortal Qi
2310

You may also like